Brandbyrån är ett renodlat företag inom brandsäkerhet i byggprocessen med säte i Uppsala. Vi erbjuder i huvudsak tjänster inom brandtätningar av genomföringar i brandcellsgränser.

 

Vi som jobbar i Brandbyrån Entreprenad AB har tillsammans varit verksamma i över 40 år inom branschen. Vi har under denna tid samlat på oss mer än 30 års erfarenhet av förebyggande brandskyddsarbete, och entreprenadtjänster där vi har varit verksamma som brandinspektör och montör.

 

Brandbyrån Entreprenad AB
             EN BRANDSÄKER PARTNER